Menu

Jak šetřit vzduch a prodloužit ponor


Šetřete vzduchem a užívejte si dlouhé ponory

Také už máte dost svých věčných rozpaků nad tím, že jste první, komu došel vzduch?
Budete-li se řídit následujícími radami, můžete na své další podmořské expedici ušetřit 40 až 70 barů.

Jak příznačné pro nás lidské tvory – největší strach při potápění nemáme ze zabijáků z podmořské říše, kesonové nemoci, ztráty vědomí v mělkých vodách nebo obrovského tlaku. Naším největším a stále přítomným strachem je strach, že budeme vypadat trapně.

Při sportu, který klade vysoké nároky na naše dovednosti, se nejvíce obáváme zkoumavých pohledů druhých, protože by mohli odhalit naše nedostatky. Přestože potápění není druhem soutěžení, často se jako při soutěži cítíme. Zejména tehdy, dojde-li na měření zkušeností a dovedností.

Jedním z evidentních důkazů našich obecných potápěčských dovedností je spotřeba vzduchu, která poukazuje na to, jak dalece ovládáme takové základní techniky jakými jsou například relaxace, kontrola vznášení a ovládání ploutví. Je velice těžké nedat na sobě znát, že se musíte vynořit nad hladinu, protože vám dochází vzduch. Zejména tehdy, kdy tak musí učinit i vaši kamarádi či dokonce celá skupina. A jen kvůli vám. Nikdo nechce být tím prvním, který se vzdává. A pak je tu ono nevyhnutelné potápěčské chvástání: „No, já jsem se vynořil se 70 bary v láhvi. Co ty ?“
Když se vynoříte s 20 bary doufáte, že si toho váš „mistr“ nevšimne. Váš kolega – vaše žena – měli 80. A naprosto otevřeně, už máte dost toho věčného strachování, jestli se vám podaří dokončit ponor bez toho, že byste si musel půjčit jejich „octopus“.
Než ale půjdete koupit verzi pro dva, nebo v horším případě pověsíte ploutve na věšák, mám pro vás jednu dobrou zprávu: vaše vzduchová spotřeba není dána geneticky. Úsporné dýchání pod vodou je otázkou dovednosti. Dejme tomu, že je to nejdůležitější přizpůsobivá dovednost, kterou při přístrojovém potápění musíme ovládat. Ale stále je to jen dovednost a dá se vycvičit.

Nyní vám tedy poskytneme několik rad, jak při vaší další podmořské výpravě šetřit vzduch. Předpokládané úspory ve spotřebě vzduchu jsou odhadovány pro potápěče mužského pohlaví, ve středních letech, v průměrně dobré fyzické kondici, který se potápí v teplé vodě a dýchá normálním způsobem v hloubce 20 metrů s použitím standardní hliníkové láhve s obsahem 10 litrů. Za takovýchto podmínek by mu láhev vydržela po dobu 20 minut. S použitím následujících technik by se tento čas měl prodloužit o 5 až 17 minut. Samozřejmě, pokud již některé z následujících technik praktikujete, nebude prodloužení tak markantní.

1. ZMĚŇTE SVŮJ DÝCHACÍ CYKLUS

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 10 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 5 barů
Přirozené dýchání na suchu probíhá následovně: nádech -výdech – přestávka – nádech – výdech – přestávka. Potápěč pod vodou, je-li uvolněný, má však odlišný rytmus dýchání: nádech – přestávka – výdech – nádech – přestávka – výdech. Největším rozdílem v dýchání začátečníka a zkušeného potápěče je délka přestávky a míra uvolněnosti. Čím delší je tato pře¬stávka, bez jakéhokoli stresu, tím menší je spotřeba vzduchu. Dokáže-li se potápěč uvolnit, nedochází během této přestávky v jeho plicích k přetlaku, a to ani při stoupání směrem k hladině, protože lidské tělo je přirozeně odvzdušňováno.

2. DÝCHEJTE ZHLUBOKA

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 3 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 1,5 barů
Přesně tak, jak jste to slyšeli na vaší první hodině potápění v otevřené vodě: dýchejte pomalu, zhluboka a uvolněně. Vysvětlení je jednoduché. Lidské tělo má svá omezení a stejně tak při propouštění plynů hustších konsistencí (jako v případě natlakovaného vzduchu) omezeny jsou i regulátory. Proto musíte zpomalit rychlost dýchání, jinak budete čerpat vzduch, aniž byste přitom dali svému tělu šanci vstřebat nadechnutý kyslík. Hluboké dýchání podporuje kompletní výměnu kyslíku a kysličníku uhličitého ve ztížených dýchacích podmínkách, jaké jsou v prostředí, kde je zvýšený tlak. Čím hlouběji jste, tím pomaleji a více zhluboka byste měli dýchat, aby došlo k dokonalému okysličení.
do stavu beztížného uvolnění, musíte nejprve zvládnout samovolné nadnášení, které je při snaze o snížení spotřeby vzduchu jednou z nejdůležitějších dovedností.

3. NAPODOBUJTE I

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 5 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 3 barů
Nezapomeňte, že voda je 800 krát hustší než vzduch. Z toho důvodu se jednoduše nemůžete pohybovat tak často a tak rychle jako na suchu bez vynaložení větší námahy, která je spojena s vyšší spotřebou kyslíku.
Musíte se tedy snažit, abyste pod vodou byli maximálně uvolnění a připomínali spíše lehoučké, bezvládné věci, které se takřka nehýbají. Pokud se pohybujete, měly by vaše pohyby být pomalé, jako byste byli mimem: ó… tak., přirozené… a …promyšlené. Potápěči, kteří mají zkušenosti s jógou nebo jinými relaxačními technikami, budou mít dokonce pomalejší dýchací rytmus.

4. DRŽTE RUCE V KLIDU PODÉL TĚLA

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 5 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 1,5 barů
Nepoužívejte své ruce k plavání. Nechte je volně podél těla, složte je na prsou, zahákněte je za opasek nebo si jimi podpírejte vzduchovou láhev na zádech. Pokud kopete, dělejte to pomalu a promyšleně, bez zbytečného prudkého komíhání, které známe od cyklistů snažících se vyjet kopec. Abyste se dostali do stavu beztížného uvolnění, musíte nejprve zvládnout samovolné nadnášení, které je při snaze o snížení spotřeby vzduchu jednou z nejdůležitějších dovedností.

5. NECHTE SE NADNÁŠET

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 7 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 3,5 barů
Až se vám to podaří, poznáte to: beztížný klid, nadnášení všudypřítomnou vodou. Absolutní nehybnost. Úplné zastavení. Je to jeden z nejúžasnějších pocitů vůbec a je nezbytný k úspornému a účinnému pohybování se pod vodní hladinou.
Dnešní test samovolného nadnášení je následující: použijte nejmenší možnou zátěž tak, abyste mohli provést bezpečnostní zastávku v hloubce 3 metrů, s láhví obsahující 35 barů a trochou vzduchu, nebo žádným, ve vašem BC. Cílem je, abyste byli schopni nechat se samovolně nadnášet v jakékoli hloubce tak, abyste své nadnášení mohli regulovat pomocí vzduchu ve svých plicích.

6. ZŮSTAŇTE VE VODOROVNÉ POLOZE

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 7barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 3,5 barů
Díky správnému zatížení a s pomocí BC jste samovolně nadnášeni a můžete se pohybovat tím nejefektivnějším způsobem, jaký je pod vodou možný – horizontálně. Abyste ušetřili vzduch, držte své tělo co nejrovnoběžněji ve směru pohybu. Plavání v úhlu, sem tam doprovázené nepravidelnými pohyby, je tím největším plýtváním energie a vzduchu.

7. UČIŇTE SVOU VÝSTROJ AERODYNAMICKOU

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 3 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 1,5 barů
Vaše výstroj by měla být aerodynamicky uspořádaná. Zajistěte všechny hadice a upevněte je co nejblíže těla. Používejte vždy nejmenší možnou láhev. Neberte s sebou šnorchl, pokud neplánujete jeho použití. Noste nejmenší možný jacket. Vybavení, jako například břidlicové tabulky, zasuňte do kapes. Zbavte se veškeré zátěže kromě té, kterou budete potřebovat k vykonání bezpečnostní zastávky v hloubce 3 metrů s 35 bary ve své vzduchové láhvi. Snižte počet hadic tím, že použijete bezhadicový počítač. Nechejte si volné ruce a noste s sebou pouze nezbytně nutnou výstroj.
Všechna tato opatření snižují zátěž, kterou musíte při pohybu pod vodou snášet, a tím snižují i energii, kterou musíte vydat a následně spotřebu vzduchu.

8. NASTAVTE SI SVŮJ REGULÁTOR

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 3 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 1,5 barů
Používejte ten nejlepší a nejvýkonnější regulátor, který je vám dostupný a se kterým jste spokojeni, neboť dýchání je druhou podstatnou částí vašeho pracovního zatížení. Svůj regulátor řádně umývejte a pravidelně si ho nechávejte zkontrolovat a seřídit, alespoň jednou za rok. Pokud se potápíte pravidelně nebo pokud jste regulátor delší dobu nepoužívali, je potřebná častější kontrola. Veškeré nastavení kontrolované potápěčem nastavte do nejsnadnější dýchací polohy, při které nedochází k volnému proudění vzduchu.

9. ŠETŘETE VZDUCH V LÁHVI

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 3 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 1,5 barů
Pokud je to možné, plavejte na povrchu. Použijte šnorchl nebo se obraťte na záda s částečně nafouknutým BC. Pamatujte si, že na hladině nejste tak výkonní jako pod vodou, ale vzduchu je kolem všude dost. Rovněž tak budete-li se potápět do menších hloubek, pokud to jde, spotřebujete méně vzduchu. Vyhněte se rovněž zbytečnému vynořování na hladinu, abyste zkontrolovali svoji pozici. Ušetříte tak více vzduchu pro vaše „podvodní“ aktivity.

10. NEPLÝTVEJTE VZDUCHEM

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 3 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 1,5 barů
Vzduch použitý pro vyrovnání tlaku, k vyčištění masky, pro regulaci nadnášení nebo při upravování suchého obleku, není vyplýtvaný. To ale již neplatí v případě, kdy vzduch uniká nebo samovolně proudí z láhve. Máte-li vyjmutý regulátor z úst ven, zrušte nastavení (pokud je regulátor nastavitelný) a obraťte náústek směrem dolů, abyste zabránili samovolnému proudění, při kterém dochází nejen ke zbytečnému úniku vzduchu, ale které navíc pro potápěče není příliš dobrou vizitkou. Vzduchový přístroj obsahuje řadu těsnících kroužků, které mohou propouštět vzduch, ale tyto úniky jsou minimální. Na druhé straně, špatně udržovaný regulátor, který propouští, může znamenat opravdu velkou ztrátu vzduchu. Opět je velice důležité nechat si regulátor pravidelně prohlédnout od odborníka a dle potřeby seřídit.
Stejně tak náhradní vzduchové zdroje, které nejsou používány, mohou představovat zbytečné ztráty vzduchových zásob. Pokud se váš „octopus“ dá seřídit, zrušte nastavení a umístěte jej do takové polohy, aby náústek nesměřoval nahoru.
Někteří potápěči se stále ještě domnívají, že manuální ovládání inflátoru pod vodou šetří vzduch. Pneumatický inflátor je daleko výkonnější. Nad hladinou však šetřete vzduch v láhvi a nafukujte jacket ústy. Je to bezpečné a pohodlné.

11. SNAŽTE SE SNÍŽIT ZÁTĚŽ

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 7 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 3,5 barů
Snažte se co nejvíce omezit plavání, které představuje největší zátěž, kterou musíte pod vodní hladinou překonat. Nechte se unášet proudy a pokud se chcete dostat blíže k hladině či naopak do větší hloubky, nekopejte nohama, ale využijte kompenzátor vztlaku. Chcete-li se pohybovat zvolna kupředu, používejte kotevní lana nebo, pokud je to možné, choďte po špičkách.

12. ZŮSTAŇTE V TEPLE

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 4 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 2 barů
Známým faktem zůstává, že potápěči, kteří si udržují příznivou tělesnou teplotu, mají menší spotřebu vzduchu. Samozřejmě je velmi příjemné potápět se pouze v plavkách a cítit na svém těle vodu tropických moří. Člověk se cítí tak uvolněně a vše je tak jednoduché, poněvadž na sobě nemáte žádný gumový oblek. Jaká je však cena za tento krásný pocit, co se únavy a spotřeby vzduchu týká?
Únava při potápění je do velké míry zaviněna ztrátou tělesné teploty. K těmto ztrátám dochází dokonce i v teplých tropických mořích, jejichž teplota (26 – 28 °C) je však stále podstatně nižší než normální teplota lidského těla. A navíc nezapomeňte, že voda odvádí teplo z vašeho těla 25 x rychleji než vzduch. Chcete-li snížit vzduchovou spotřebu, začněte s ochranou vašich nejcitlivějších míst, zejména podpaží a rozkroku. Dále se snažte chránit si hlavu, chodidla a ruce. Noste silnější potápěčský oblek, který vám pokryje větší část těla, nebo si nechte vyrobit oblek na objednávku. K dosažení maximální tepelné ochrany používejte suchý oblek s příslušným spodním prádlem.

13. ZLEPŠETE SVOU FYZICKOU KONDICI

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 5 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 3 barů
Jednoduchá rada. Praxe je však mnohem obtížnější. Nicméně stále platí, že čím lepší je vaše fyzická kondice, tím lépe je vaše tělo schopno využít kyslík obsažený v dýchací směsi. Mluvíme-li v delších časových úsecích, znamená to dodržovat správnou životosprávu, dostatečně odpočívat, snížit stres na minimum, mít dostatek fyzické aktivity a vyhýbat se různým zlozvykům, zejména pak kouření. Těsně před ponorem se snažte jíst lehce stravitelné potraviny, pijte výživné nápoje, nezapomeňte na dostatečné množství tekutin (nealkoholické nápoje) a důkladně si odpočiňte. Výše uvedené rady vám pomohou snížit vaši spotřebu, a to nejen co se vzduchu týče.

14. ROZŠIŘUJTE SVÉ ZKUŠENOSTI A ČASTĚJI TRÉNUJTE

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 3 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 1,5 barů
Potápějte se. Čím více a častěji se budete potápět, tím snadněji a lépe vám to půjde. Kromě toho se můžete zúčastnit doplňkových potápěčských kurzů, ve kterých pod odborným vedením získáte neocenitelné zkušenosti a naučíte se, jak se potápět co nejlépe. Kurzy plavání a záchranářské kurzy vám pak pomohou zlepšit vaši kondici a dovednosti, zatímco kurzy o lodích a vědecké přednášky o podmořském světě vám umožní lepší celkovou orientaci. Čím lepší bude vaše fyzická kondice, dovednosti a znalosti, tím lepší bude váš výkon, budete se cítit pohodlněji, bezpečněji, budete si moci vychutnat své ponoření a navíc se sníží vaše vzduchová spotřeba.

15. VYUŽÍVEJTE EFEKTIVNĚ PLOUTVE

MAXIMÁLNÍ ÚSPORA: 3 barů, MINIMÁLNÍ ÚSPORA: 1,5 barů
Testy prováděné laboratořemi prokázaly, že neexistují univerzální ploutve, které by vyhovovaly všem potápěčům. Při potápění nejsou však rozhodující technické vlastnosti ploutví samotných. Daleko důležitější jsou zkušenosti, fyzická kondice a dovednosti potápěče. Následující doporučení vám dopomohou k maximálnímu výkonu:
• Nejefektivnější je pomalé a uvolněné plavání ve stále stejném tempu.
• Při pohybu ve vodě zůstaňte v horizontální poloze. Zvýšíte tím svou výkonnost.
• Kopete-li nohama, natáhněte je a veďte pohyb z kyčlí.
• Vaše ploutve nemusí být vždy tvrdé nebo velké, aby byly výkonné. V tropických vodách se často používají pružné a menší ploutve.
• Ploutve by vám měly pohodlně padnout a neměly by být příliš tvrdé, aby nadměrně nezatěžovaly nohy.

16. POTÁPĚNÍ NENÍ SOUTĚŽENÍ

Lidé jsou různí. Liší se výškou, váhou, kapacitou plic, metabolismem, pohlavím (ženy obecně spotřebují méně vzduchu než muži), schopností odpočívat a fyzickou kondicí. Z toho důvodu zde neexistuje žádná hranice, za níž byste nemohli zlepšit, tedy snížit, svou spotřebu vzduchu. Vzrostlý profesionální fotbalista nebude mít nikdy stejnou spotřebu jako subtilní plavkyně.
Budete-li se pokoušet být něčím, čím nejste, nebo budete-li používat nesprávné techniky, budete pouze zklamáni a při potápění se budete vystavovat zbytečným rizikům. Na závěr vám tedy prozradím důležité tajemství: Uvolněte se, potápění není soutěž.


Jsme tu pro vás již od roku 1997

KAPITÁNSKÉ
PRŮKAZY

Průkazy na plachetnice i motorové čluny, na moře i vnitrozemskou plavbu.

CHARTER
LODÍ

Rezervujeme pro vás plachetnice i motorové jachty po celém světě.

SEAWOLF
CUP

Zveme jak zkušené mořské vlky i úplně nováčky.Máte dotaz? Potřebujete poradit?